Par sacensībām

MĒRĶIS
Popularizēt skolēnu interesi par inženiertehniskajām profesijām.
Pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes.
Profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā.
ORGANIZATORI
Daugavpils 15.vidusskola un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

Draudzības sacensību nolikums (2019.gads)

DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu, klubu un robotikas klubu dalībnieki.
DISCIPLĪNAS

Disciplīnas LEGO grupā (Mindstorms NXT2.0 un EVE 3.0):

  • LEGO Sumo,
  • LEGO Folkrace,
  • LEGO Līnijsekošana.

    LEGO grupas disciplīnās un Elektronikas robotu disciplīnu sacensības notiek saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem, pēc kādiem tiek organizēts arī Latvijas Robotikas čempionāts. Detalizēti Elektronikas robotu grupas disciplīnu noteikumi nolikuma pielikumā.